Kotvenie pergoly na fasádu domu: pozor na tepelné mosty

Chcete si pri dome vytvoriť príjemné posedenie, ktoré vás bude v lete chrániť pred ostrými slnečnými lúčmi i dažďom? Potom ste určite uvažovali o tom, že si zaobstaráte pergolu. V tomto článku vám prezradíme, ako kotviť pergolu k domu a ako predísť vzniku nežiaducich tepelných mostov.

Akým spôsobom kotviť pergolu do fasády?

Kotvenie pergoly do fasády sa odvíja od toho, či je fasáda určená k zatepleniu, alebo nie. Ak fasádu plánujete zatepliť, je veľmi dôležité pergolu ukotviť (resp. namontovať kotviace bloky) ešte pred zateplením. 

Kotvenie pergoly do nezateplenej fasády

Pri kotvení pergoly do fasády bez zateplenia sa najčastejšie používa tzv. chemická kotva, ktorej montáž je pomerne jednoduchá. Do fasády sa vyvŕta diera, následne sa vyčistí a vyplní chemickou maltou. Do diery sa potom vloží nerezová guľatina so závitom. Variant s chemickou kotvou oproti klasickému ukotveniu hmoždinkami sľubuje vyššiu pevnosť a dlhšiu životnosť.

Kotvenie pergoly do zatepľovanej fasády

V prípade, že sa rozhodnete pergolu kotviť do fasády, ktorá má byť zatepľovaná, je postup zložitejší. Vŕtať do už zateplenej fasády je totiž vždy rizikové, pretože môže dôjsť napríklad k zhoršeniu izolačnej funkcie alebo k zatečeniu vody do poškodeného miesta.

Ak by došlo k zamrznutiu vody, ľad by zničil zateplenie vrátane fasády. Vo chvíli, keď dôjde k takému poškodeniu, je nutné osloviť skúseného odborníka, je však potrebné počítať s tým, že oprava častokrát býva cenovo veľmi náročná a výsledok neuspokojivý. Nikdy už totiž nemôže byť dosiahnutá 100% funkčnosť ako pri neporušenom zateplení. Kotvenie do zateplenej fasády sa preto všeobecne neodporúča. Ak sa aj s vedomím možného rizika rozhodnete ukotviť pergolu do zateplenej fasády, je viac než potrebné obrátiť sa na odborníka.

Zverte kotvenie pergoly do rúk odborníka

Vzhľadom k možným problémom sa inštalácia pergoly svojpomocne do fasády neodporúča. Kotvenie pergol totiž vyžaduje istú dávkou zručnosti a technických znalostí.

Pri neodbornom kotvení navyše môže dôjsť k vzniku tepelných mostov. "Správna montáž by mala začať až po odbornom posúdení projektanta (prípadne statika) a dodávateľa markízy. Na prvom mieste je potrebné zistiť bezpečnosť tejto konštrukcie a montáž bez tepelných mostov," upozorňuje Jiří Heger, konateľ spoločnosti PROPASIV, ktorá sa zameriava na predchádzanie tepelným mostom a problémom, ktoré sú s nimi spojené.


Neodborný zásah do fasády domu je vždy rizikový. Zverte kotvenie pergoly profesionálom.

Čo sú to tepelné mosty?

Za tepelný most, niekedy nazývaný tiež ako tepelná väzba, sa považuje také miesto v stavbe alebo stavebnej konštrukcii, v ktorom dochádza k väčšiemu úniku tepla z vnútorného prostredia do vonkajšieho prostredia v porovnaní s inými miestami v stavbe. Tieto miesta ľahko spoznáme tak, že je ich teplota na povrchu nižšia ako teplota okolitých miest. Tepelný most je vždy nežiaduci a jeho vznik je dôkazom nesprávneho prevedenia stavby alebo nevhodného použitia materiálov.

Kde najčastejšie vznikajú tepelné mosty?

Tepelné mosty najčastejšie vznikajú pri napojení dvoch rôznych konštrukcií a pri zmenách v geometrii konštrukcie. Príkladom môžu byť okná, dvere alebo rohy. V neposlednom rade vznikajú tepelné mosty pri inštalácii prvkov, ktoré prechádzajú vrstvou tepelnej izolácie, k čomu dochádza napríklad pri kotvení pergoly.

Riziká tepelných mostov

Rizík spojených s tepelnými mostami je hneď niekoľko. Ide totiž nielen o tepelné straty, ale aj o skutočnosť, že sú tepelné mosty náchylnejšie k tvorbe kondenzačnej vlhkosti, a tým pádom aj vzniku vlhkostných máp a plesní, ktoré majú negatívny vplyv na ľudský organizmus.

Ako tepelným mostom zabrániť?

Ako teda postupovať v prípade, že plánujete montáž markízy alebo pergoly a nechcete, aby v zateplenej fasáde vznikli tepelné mosty?

Na túto otázku opäť odpovedal pán Jiří Heger: "Jediným spôsobom, ako tepelné mosty eliminovať, je ich dôsledná optimalizácia už pred začatím stavby alebo rekonštrukcie. Tá často vyžaduje detailné zakreslenie problematického miesta a tepelno-technické posúdenie tepelného mosta. Nevhodne zvolené riešenie tepelných mostov má väzbu na okolité konštrukcie. Ich draho zaplatené vlastnosti sú potom často degradované až o desiatky percent. Je nutné, aby majiteľ definoval svoje očakávania a potreby, ktoré má dom naplniť. "

Záverom

Vzniku tepelných mostov, ktoré môžu viesť k celému radu problémov, môžete predísť tým, že kotvenie pergoly do fasády zveríte do rúk odborníkom, ktorí majú potrebné znalosti a zručnosti.

 

 

ZISTIŤ CENU

Nastavenie súkromia a cookies

Súhlasom so zdieľaním dát nám poskytnete informácie, ktoré potrebujeme na zlepšovanie, analýzu a marketing naprieč týmito webovými stránkami. Ďalej súhlasíte s odovzdaním údajov tretím stranám a mimo EÚ. Prehlasujeme, že Vami poskytnuté informácie sú zabezpečené proti zneužitiu.

Nastavenie súkromia a cookies

Súhlasom so zdieľaním dát nám poskytnete informácie, ktoré potrebujeme na zlepšovanie, analýzu a marketing naprieč týmito webovými stránkami. Ďalej súhlasíte s odovzdaním údajov tretím stranám a mimo EÚ. Prehlasujeme, že Vami poskytnuté informácie sú zabezpečené proti zneužitiu.

Dajte nám prosím vedieť, ktoré dáta nám a našim partnerom dovolíte spracovať.


Technické údaje

Trvalo zapnuté

Webové stránky potrebujú technické údaje na správne fungovanie. Bez týchto dát by nebolo možné napríklad vyhľadávať, prehrať video alebo dokončiť objednávku v e-shope.

Marketingové údaje

Marketingová data nám prozradí, na které reklamy jste klikli nebo jak jsou naše kampaně na sociálních sítích úspěšné.